Agricycling voor boeren

De bodem is een cruciale speler in het recyclen van koolstof en nutriënten. Het vormt de sleutel tot invulling van meerdere maatschappelijke opgaves. Wij geloven dat Agricycling de belangrijkste schakel wordt in de borging van een goed verdienmodel voor de landbouw binnen de transitieontwikkelingen. Welke rol kunt u hierin spelen als boer? En wat levert het u op?

Waarom Agricycling?

In Nederland bezit de landbouwsector 60% van de beschikbare grond. Dit biedt een uitgelezen mogelijkheid voor het organiseren van een ketenpositie binnen een circulaire maatschappij. Immers, de landbouwbodem is als enige in staat reststromen écht te recyclen tot een nieuwe grondstof als graan en aardappelen, maar ook melk en vlees.

Door het collectief aan te pakken, kunnen we een positie afdwingen die ons meer geld oplevert dan het individueel ondernemen. Samenwerken met een welgemeend eigenbelang dus. De coöperatie Agricycling biedt een basis voor het organiseren van die ketenpositie om tot maximale waardering van maatschappelijke opgaves te komen, in welke vorm dan ook.

Alleen een collectief kan de volgende activiteiten organiseren:

  • opbouw van een marktgedreven verdienmodel;
  • behoud van dat verdienmodel voor de boer;
  • verkoop van collectieve waarden (maatschappelijke benefits);
  • prijsafspraken maken met leveranciers zodat we prijs kunnen houden;
  • doorbraken forceren op gebied van wet- en regelgeving.

“Wij zijn het die als enige echt kunnen recyclen en dat is veel waard.”

Wat betekent dit voor mijn verdienmodel?

Met Agricycling trekken we de invloed op het verdienmodel weer terug naar de boer. Binnen de coöperatie maken we onderscheid uit twee verdienmodellen:

Recycling

  • een uiterst duurzame verwerking van reststromen, volledig gericht op het optimaal bedienen van de bodem;
  • een bestaande markt;
  • geen afhankelijkheid van een subsidiabele bijdrage.

De verwaarding van de maatschappelijke resultaten

  • invulling van een circulaire samenleving;
  • verbetering van de bodemkwaliteit wat resulteert in CO2-credits, waterberging en herstel van biodiversiteit.

Hoe werkt Agricycling voor mij als boer?

Agricycling faciliteert het volledige proces van verwerking van reststromen. Als lid stel je jouw grond beschikbaar om reststomen op te kunnen verwerken. Als lid ben je zelf eigenaar van de coöperatie en deel je logischerwijs mee in de resultaten. Word ook lid van de coöperatie Agricycling! Hoe meer leden, hoe groter onze relevantie en hoe belangrijker we worden. Je bent zelf eigenaar van de coöperatie!

Kom in contact