Voor een sterke en circulaire landbouw

Een gezonde bodem is de basis voor gezonde landbouw. Het is goed voor biodiversiteit, bindt koolstof en houdt meer water vast. Tevens is de ondergrond onmisbaar voor de kringloop van onze samenleving: het fundament voor een gezonde leefomgeving voor ons allemaal. Het is eigenlijk de enige plek waar we écht kunnen recyclen. Waar een reststroom wordt afgebroken en omgezet in een nieuwe grondstof. In de bodem zit het recyclend vermogen van onze samenleving.

Over ons

Invulling kringlooplandbouw

CO2-reductie op transport

Minder kunstmestgebruik

Koolstof in bodem

Collectieve aanpak voor maatschappelijke opgaves

Als landbouwers zijn wij de sleutel tot invulling van onze maatschappelijke opgaves. Laten we collectief een ketenpositie innemen met betrekking tot het recyclen van nutrieten. Door een coöperatieve logistieke structuur op te bouwen, krijgen we een onderhandelingspositie die ons de ruimte geeft om daadwerkelijk invulling te geven aan de opgaves. Zo nemen we als boeren én overheden gezamenlijk verantwoordelijkheid voor een duurzame landbouw.

Dit wordt ondersteund door de EU:

Het proces

1. Levering / opzet

Samenstellen uitgangsmateriaal (C/N verhouding)

Planning van uitlevering

Opzet van werkrille

Start procesmonitoring

2. CMC Composteren

Loggen temperatuur

Uitvoering proces conform CMC-voorwaarden

Certificering / bemonstering

3. Uitrijden

Uitrijden eindproduct

Meer informatie

Agricyling in het nieuws